เริ่มต้นทำธุรกิจ ขายของออนไลน์ ต้องดำเนินการอะไรบ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เริ่มต้นทำธุรกิจ ขายของออนไลน์ ต้องดำเนินการอะไรบ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นะจ๊ะ

1. ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ต้องจดทะเบียนการตลาดแบบตรงกับ ส.ค.บ.