การใส่ฟอร์นสวยๆ ให้ Website

เมื่อก่อนเวลาที่เราต้องการให้เว็บของเราแสดงผลด้วยตัวอักษรสวยๆ เราจะใช้วิธีทำเป็นรูปเพื่อให้แน่ใจว่า การแสดงผลที่ฝั่งคนดูจะเห็นตามแบบที่เราต้องการ  วันนี้จะนำเสนอการทำให้เว็บสามารถแสดงตัวอักษรสวยๆ และฝั่งคนดูเว็บสามารถเห็นได้ตามรูปแบบทที่เราต้องการโดยไม่ต้องทำเป็นรูปครับ ^^

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เว็บนี้ครับ “http://www.fontsquirrel.com/” จากนั้นไปที่ Tab Generator