การติดตั้ง Linux ด้วย USB

แทนที่เราจะต้องใช้ image ไฟล์เขียนไปที่แผ่น DVD ก่อนแล้วค่อยไปติดตั้ง เราเปลี่ยนมาใช้ USB ติดตั้งแทนเลยจะสะดวกกว่าครับ สิ่งที่ต้องใช้งาน Download ISO image ไฟล์ Linux ที่เราต้องการมาก่อน ขอให้เป็นไฟล์ .iso นะครับ Download โปรแกรม UNetbootin จาก http://unetbootin.sourceforge.net วิธีการ เสียบ USB Flash Drive ที่เครื่องให้เรียบร้อย เปิดโปแกรม UNetbootin เลือก Diskimage เลือก ISO จาก drop-down list เลือกไปยังตำแหน่งที่เก็บไฟล์ ISO ที่เราเตรียมไว้ ตั้งค่า Type ให้เป็น USB Drive เลือก Drive ให้เป็น Drive ของ USB Flash Drive ที่เราเตรียมไว้…