การใส่ฟอร์นสวยๆ ให้ Website

เมื่อก่อนเวลาที่เราต้องการให้เว็บของเราแสดงผลด้วยตัวอักษรสวยๆ เราจะใช้วิธีทำเป็นรูปเพื่อให้แน่ใจว่า การแสดงผลที่ฝั่งคนดูจะเห็นตามแบบที่เราต้องการ  วันนี้จะนำเสนอการทำให้เว็บสามารถแสดงตัวอักษรสวยๆ และฝั่งคนดูเว็บสามารถเห็นได้ตามรูปแบบทที่เราต้องการโดยไม่ต้องทำเป็นรูปครับ ^^

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เว็บนี้ครับ “http://www.fontsquirrel.com/” จากนั้นไปที่ Tab Generator

Avaya IP Office 500v2 ตอนที่ 1

Avaya IP Office (IPO) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ Avaya สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่สามารถสร้างหมายเลขภายในได้สูงสุดถึง 3000 เลขหมาย (ขึ้นอยู่กับ Edition ที่เลือกใช้งาน) และรองรับการทำงานแบบต่างสถานที่ ได้สูงสุด 150 สาขา มี Solution สำหรับต่อยอดเป็น Contact Center ที่มีการทำงานได้แบบหลายช่องทาง เช่น ทางเสียง ทาง e-mail หรือ ทาง Web Chat ระบบรองรับการทำงานทั้ง TDM Phone (TDM = Time Division Multiplexing เช่น Analog Phone และ Digital Phone) และ IP Phone สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบ หัวเครื่องปกติ และแบบที่เป็น Soft Phone Avaya…