วิธีการ Setup Windows XP ด้วย USB

ขั้นตอนที่ 1 : Download โปรแกรมที่ชื่อว่า “WinSetupFromUSB” มาลงไว้ที่เครื่องเราก่อนครับ
Link สำหรับ Download : http://www.winsetupfromusb.com/
Link สำหรับ Download จาก Web Greennud “WinSetupFromUSB”

ขั้นตอนที่ 2 : Extract ไฟล์ออกมาครับ

ขั้นตอนที่ 3 : เลือก Drive USB ที่ต้องการ จากนั้นเลือกหัวข้อต่างๆตามนี้ครับ

  1. เลือก “Auto format it with FBinst
  2. เลือก NTFS
  3. เลือก Driver DVD ที่มีแผ่นติดตั้ง Windows อยู่
  4. Click GO
2015-07-30 15_08_22-WinSetupFromUSB-1-6-beta1